Decode

IPM5010

Kontroler Diktir Sistema


  • Mogućnost rada sa tri nezavisne regulacione petlje

  • Kontrola pumpi, ventila ...

  • Dva analogna ulaza 4-20mA

  • Tri relejna upravljačka izlaza

  • Dva alarmna relejna izlaza

  • LCD displej i tastatura

  • M-Bus komunikacija po standardu EN1434-3 Mogućnost podešavanja parametara regulacije

Šifra Naziv Opis
IPM5010 Mikroprocesorska kontrolna jedinica Služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja
X
<
Poruči

Opis

Mikroprocesorska kontrolna jedinica služi za merenje i regulaciju pritiska i nivoa u ekspanzionoj posudi sistema grejanja. Merenje se vrši preko dva analogna ulaza 4-20mA na koje se priključuju transmiteri pritiska i nivoa. Napajanje transmitera obezbeđuje kontrolna jedinica. Upravljanje se vrši pomoću dva relejna izlaza koji vrše uključenje i isključenje pumpe i el. magnetnog ventila. Postavljanje i pregled zadatih vrednosti, vrednosti dozvoljenog odstupanja i ostalih parametara se vrši preko displeja i tastature. Dva alarmna izlaza sa podesivim pragom se koriste za signalizaciju prekoračenja pritiska i nivoa. Jedan upravljački izlaz se može koristiti za kontrolu uređaja za automatsko dopunjavanje posude.

Komunikacija sa jedinicom se vrši prema M-Bus slave standardu.

Blok šema