Đuro Đaković Kompenzatori

Specijalni kompenzatori

Šifra Naziv Opis
PK Pravougaoni kompenzatori Specijalni kompenzatori
VB Kompenzatori za ventile Specijalni kompenzatori
DK montažno-demontažni kompenzatori Specijalni kompenzatori
OC Jednociklusni kompenzatori Specijalni kompenzatori
GD Dvostruki kardanski kompenzatori Specijalni kompenzatori
TS Jednostruki spregnuti kompenzatori Specijalni kompenzatori
X
<
Poruči