Đuro Đaković Kompenzatori
Kompenzatori za centralno grejanje

AS

Kompenzatori za centralno grejanje


  • Konstruisani su tako da se pojednostavi ugradnja u vrelovodima centralnog grejanja na nazivnim promerima do 2”. Potpuno su zaštićeni čvrstim oklopom sa spoljašnje i unutrašnje strane.

  • Isporučuju se hladno prednapregnuti tako da imaju mogućnost preuzimanja samo negativnih aksijalnih pomaka (skupljanje). Kompenzatori ovog tipa su samovođeni i isporučuju se sa cevnim nastavcima za zavarivanje ili sa navojnim cevnim završecima.

Šifra Naziv Opis
AS Kompenzatori za centralno grejanje Konstruisani su tako da se pojednostavi ugradnja u vrelovodima centralnog grejanja
X
<
Poruči