Đuro Đaković Kompenzatori

GS

Kardanski kompenzatori


  • Konstruisani su tako da dozvoljavaju ugaono zakretanje u svim ravninama što je ostvareno spreznim elementima (zglobne poluge, zavrtnji i kardanski prsten). Ovaj tip kompenzatora se ne može koristiti pojedinačno već se uvek primenjuje u setovima od dva ili tri komada zavisno od cevovoda ili u kombinaciji sa jednozglobnim kompenzatorom.

  • Primenom ovih kompenzatora se mogu kompenzovati veliki pomaci cevovoda, a prednost primene ovog tipa je u eliminacija potrebe za robusnim čvrstim tačkama jer je sila usled unutrašnjeg pritiska preuzeta spreznim elementima.

Šifra Naziv Opis
GS Kardanski kompenzatori Konstruisani su tako da dozvoljavaju ugaono zakretanje u svim ravninama
X
<
Poruči