Đuro Đaković Kompenzatori

HS

Jednozglobni kompenzatori


  • Konstruisani su tako da dozvoljavaju ugaono zakretanje samo u jednoj ravnini što je ostvareno spreznim elementima (zglobne poluge i šrafove). Ovaj tip kompenzatora se ne može koristiti pojedinačno, već se uvek primenjuje u setovima od dva ili tri komada zavisno od cevovoda.

  • Primenom ovih kompenzatora se mogu kompenzovati veliki pomaci cevovoda, a prednost primene ovog tipa je i eliminacija potrebe za robusnim čvrstim tačkama jer je sila usled unutrašnjeg pritiska preuzeta spreznim elementima.

Šifra Naziv Opis
HS Ugaono zakretanje samo u jednoj ravnini što je ostvareno spreznim elementima (zglobne poluge i svornjaci)
X
<
Poruči