Grundfos
TP, TPE inline cirkulacione pumpe

TP/TPE

TP, TPE inline cirkulacione pumpe

Grundfos TP i TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe. Sve ove pumpe su jednostepene, linijske centrifugalne pumpe sa standardnim motorima i mehaničkim zaptivkama vratila. Pumpe su blisko spregnutog tipa, tj. pumpa i motor čine posebne jedinice. Posledično, ova pumpa je manje osetljiva na nečistoće u dizanom mediju od sličnih pumpi sa zatvorenim rotorom.

Šifra Naziv Opis
400016 TP inline cirkulacione pumpe Grundfos TP vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe.
400017 TPE inline cirkulacione pumpe Grundfos TPE vertikalne, linijske pumpe koriste se u razne svrhe.
X
<
Poruči