Sajmovi i kongresi

TDM je više godina prisutan na Sajmu tehnike i kongresu KGH u Beogradu.

 • TDM na KGH 2023 

 • TDM na KGH 2022

 • TDM na KGH 2021

   

 • TDM na KGH 2017

   

   

 • TDM na KGH 2016

   

 • TDM na KGH 2015

   

 • TDM na KGH 2014

   

 • TDM na KGH 2013

   

 • TDM na KGH 2012

   

 • TDM na sajmu tehnike 2011

   

 • TDM na KGH 2011

   

 • TDM na sajmu tehnike 2010

 • TDM na KGH 2010