Merni instrumenti

Neophodni instrumenti za merenje osnovnih parametara fluida u sistemima grejanja (pritiska i temperature) su manometri i termometri.

Višegodišnje iskustvo je pokazalo da su se kao najpouzdaniji pokazali manometri i bimetalni termometri firme Wika, a kad su u pitanju štapni alkoholni termometri u mesinganom kućištu – Tlos.

Kao zastupnici španskog Genebre-a nudimo i njihov program manometara.

WIKA

WIKA - manometar 111.10 WIKA - termometar A50

GENEBRE

3714 – manometar Ø63 – ¼“ radijalni priključak“ 3814 – manometar Ø63 – ¼“ sa glicerinom, radijalni priključak 3819 – manometar Ø50 – ¼“ sa crvenom kazaljkom, radijalni priključak 3820 – manometar Ø50 – ¼“ radijalni priključak 3821 – manometar Ø50 – ¼“ aksijalni priključak 3822 – manometar Ø63 – ¼“ sa glicerinom, radijalni priključak 3822N – manometar Ø63 – ¼“ NPT navoj, sa glicerinom radijalni priključak 3824 – manometar Ø100 – ½“ sa glicerinom, radijalni priključak 3825 – manometar Ø63 – ¼“ sa crvenom kazaljkom, radijalni priključak 3900 – termostat 3906 – termostat 3907 – temperaturni senzor 3913 – termostat 8010 – manometar 8011 – vakuummetar 8012 – manometar 8029 – lira 8030 – separator "peraja" 8032 – bimetalni termometar aksijalni priključak 50 mm 8033 - bimetalni termometar radijalni priključak 50 mm 8034 - bimetalni termometar aksijalni priključak 100 mm 8035 - bimetalni termometar radijalni priključak 100 mm 8036 – inox bimetalni termometar aksijalni priključak 100 mm 8045-48 – alkoholni termometar prav i ugaoni, uron 50 i 100 mm 8050-60 – Pt 100 sonda

TLOS

TLOS Katalog

TDM doo
Spoljni i unutrašnji promet, projektovanje i inženjering
Jurija Gagarina 164b, 11 070 Novi Beograd
info@tdm.rs
tel/fax: +381 11 6166-041, 6166-049, 2177-900

© Copyright 2011 | TDM
Designed by PlumDesign